Majowie i tajemnica roku 2012 – Cz. 2

kalendarz majówW poprzednim artykule podsumowaliśmy najpopularniejsze interpretacje znaczenia Majanskiej daty 21.12.2012 i przedstawiliśmy oficjalnego reprezentanta współczesnej kultury Majów: Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj. Przejdźmy teraz do odpowiedzi na pytanie skąd w ogóle wzięła się cywilizacja Majów oraz skąd otrzymała swoją wiedzę. 
Dzięki temu będziemy mogli zagłębić się w nieznane dotąd tajniki ukrytej wiedzy tego słynnego na całym świecie ludu oraz będziemy w stanie zrozumieć, dlaczego wokół tego tematu narosło tyle kontrowersji oraz błędnych informacji.

Pochodzenie Majów

kalendarz majówW poprzednim artykule podsumowaliśmy najpopularniejsze interpretacje znaczenia Majanskiej daty 21.12.2012 i przedstawiliśmy oficjalnego reprezentanta współczesnej kultury Majów: Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj. Przejdźmy teraz do odpowiedzi na pytanie skąd w ogóle wzięła się cywilizacja Majów oraz skąd otrzymała swoją wiedzę. Dzięki temu będziemy mogli zagłębić się w nieznane dotąd tajniki ukrytej wiedzy tego słynnego na całym świecie ludu oraz będziemy w stanie zrozumieć, dlaczego wokół tego tematu narosło tyle kontrowersji oraz błędnych informacji.

Aby to zrobić, musimy najpierw odrzucić wszelkie dotychczasowe przekonania oraz informacje na temat Majów, które udało nam się wcześniej przyswoić gdyż jak zaznacza sam Don Alejandro nic, co dotąd zostało powiedziane o Majach nie zostało oficjalnie zatwierdzone przez ich Starszyznę. Według niego wszystko to, jest jedynie prawdą zmyśloną przez ludzi z zewnątrz, którzy zwyczajnie opierają się tylko na zgadywaniu oraz nie mają prawie nic wspólnego z pojmowaniem świata przez rdzennych Majów. Nie są w stanie wejść w ich świadomość i rozumienie świata.

Narodowa Starszyzna Majów przemówiła dopiero niedawno. Przemówiła po bardzo długim okresie milczenia, który wynosił 527 lat. Dlaczego dopiero teraz?Otóż jak twierdzi sam ich przywódca Wandering Wolf, dlatego, że rozpoczął się zapowiadany przez przepowiednie Majów okres „Końca Czasu” i wobec tego było to ich obowiązkiem. Wszystko to zostało zapisane w ich przepowiedniach, ale o tym później.

Przodkowie z Gwiazd

Otóż jak twierdzi Don Alejandro, starożytne zapiski mówią, że Majowie pochodzą z konstelacji Plejad.Są potomkami słynnych Atlantów, a ich przodkowie przybyli z gwiazd bardzo dawno temu.To oni pozostawili po sobie święty Kalendarz, który jest najdokładniejszym kalendarzem na Ziemi. To również oni pozostawili po sobie słynne przepowiednie Majów. Jak się później okaże, w przepowiedniach tych zawarte było wszystko, co do tej pory przydarzyło się ludowi Majów oraz to jakie zadanie stoi przed ich dzisiejszymi potomkami. Zadaniem dzisiejszych Majów jest przede wszystkim przypomnienie sobie starożytnej wiedzy oraz przekazanie jej ludziom na Ziemi w okresie zwanym „Końcem Czasu”.To bardzo wielka odpowiedzialność, która spoczywa przede wszystkim na barkach ich przywódcy Wandering Wolfa.

Balam Quiche’, Balam Ac’ab, Majukat’aj oraz Iqui Balam

Don Alejandro opowiada, że było ich czterech. Przybyli z konstelacji Plejad i nazywali się kolejno: Balam Quiche’, Balam Ac’ab, Majukat’aj oraz Iqui Balam. W starożytnych pismach Majów jest napisane, że byli to ci sami, którzy pojawili się na Ziemi jeszcze trzy razy.Spędzili oni setki lat pośród Majów przekazując im swoją wiedzę, nazywali się May lub inaczej Atlantis (Atlanci). To od nich wzięła się nazwa Majowie.

Przodkowie Majów pewnego dnia powrócili do konstelacji Plejad i powtórnie przybyli na Ziemię, tym razem skierowali się do Egiptu. Tam zwano ich Cara Maya. Pozostawili po sobie wielkie piramidy, czyli wielkie obserwatoria – centra wiedzy astronomicznej.

Trzeci raz powrócili z gwiazd i złożyli kolejną wizytę na Ziemi, a konkretnie w Chinach, prawdopodobnie w Kambodży. To dzięki nim powstały stojące do dziś niezwykłe świątynie. Tam byli znani jako Maya Ches.

Po czym historia znowu się powtórzyła i tym razem przodkowie Majów wylądowali w Indiach. Tam, jak mówi Don Alejandro nazywano ich Naga Maya.

Jest to oficjalna historia o pochodzeniu Majów przekazywana im z pokolenia na pokolenie. Zatem jak wynika ze starożytnych zapisków, Majowie są żywymi potomkami legendarnych Atlantów z czego obecnie niewielu ludzi zdaje sobie sprawę.

„Revelations of the Mayans 2012 and Beyond”

Potwierdzeniem faktu, iż Majowie, jak mówi Don Alejandro pochodzą z Gwiazd będzie między innymi film dokumentalny, który ma zostać nakręcony i pokazany prawdopodobnie pod koniec tego roku pod tytułem: „Revelations of the Mayans 2012 and Beyond” (Rewelacje Majów 2012 i Więcej).

Jak dowiadujemy się z różnych źródeł, jego reżyserem ma zostać zwycięzca wielu festiwali Juan Carlos Rulfo. W każdym razie producent filmu, Raul Julia-Levy twierdzi, że nakaz zawiązania współpracy rządu z twórcami filmu, pochodził od samego prezydenta Meksyku Alvaro Colom Caballerosa. Zostało to uzasadnione tym, że film ma ponoć powstać dla dobra ludzkości.Podobno Meksyk ma w końcu ujawnić artefakty, kodeksy oraz inne cenne dokumenty będące dowodem na kontakt Majów z cywilizacją pozaziemską. Wszystkie dane ukazane w filmie mają zostać potwierdzone przez archeologów.

Mówi się, że przedstawiciele rządów Gwatemali oraz Meksyku zaświadczają o istnieniu dokumentacji, która stanowi potwierdzenie szokujących doniesień. Jak dotąd oficjalnie na ten temat wypowiedział się jedynie minister turystyki w meksykańskim stanie Campeche. W jednym z udzielonych wywiadów wyraźnie stwierdził, że rząd Meksyku nie będzie już trzymał w tajemnicy dowodów, które mogą zmienić bieg naszej dotychczasowej historii.

Drunvalo Melchizedek i Majowie

Ważną osobą w całej układance na temat Majów i tajemnicy roku 2012 jest znany i popularny na całym świecie przede wszystkim w kręgach duchowych, autor wielu książek oraz założyciel instytutu Flower of Life Facilitators, Drunvalo Melchizedek.Jest on bardzo ważną osobą, gdyż jako uprawniony przez Majów do mówienia w ich imieniu zdradza nam to, co rozwiewa wiele wątpliwości i tajemnic na temat tego ludu oraz ich misji dla ludzkości.

W lipcu 2007 Don Alejandro wraz z żoną Elizabeth przybyli do Sedony i poprosili Drunvala o spotkanie.Okazało się, że Melchizedek zyskał w ich oczach wielkie zaufanie, prawdopodobnie głównie za sprawą wydanych przez siebie książek, dlatego opowiedziano mu o świętym Kalendarzu, okresie otwarcia się okna czasowego, a także starożytnych ceremoniach, które czekały na rozpoczęcie „Końca Czasu” i które według Kalendarza musiały zostać w tym czasie odprawione.

Don Alejandro opowiedział mu także o tym, że Majowie są potomkami starożytnych Atlantów, co mimo iż znane było Drunvalo od dawna, zrobiło na nim ogromne wrażenie, wszakże słowa te oficjalnie usłyszał od samego Przywódcy Narodowej Starszyzny Majów.

Aby zrozumieć, dlaczego Majowie przemówili po tak długim okresie czasu i dlaczego konieczne było odprawienie świętej ceremonii, która okazała się kluczowym wydarzeniem duchowym na skalę światową musimy powiedzieć jakie jeszcze żyjące obecnie na Ziemi plemiona zaliczają się według słów Don Alejandra do żyjących potomków słynnych Atlantów. Drunvalo Melchizedek w swoim wykładzie pod tytułem „Maya of Eternal Time” (Majowie Wiecznego Czasu), nagranym w porozumieniu z Majami, tłumaczy, że oprócz Majów do potomków Atlantów na Ziemi należą jeszcze trzy inne rdzenne plemiona Indian, a mianowicie: Hopi, Kogi i Arhaucos

Indianie Hopi

Przedstawmy zatem pokrótce kim są rdzenne plemiona Indian Hopi, Kogi oraz Arhuacos, wtedy bardziej rozjaśni się nam dlaczego plemiona te spełniają tak ważną rolę na Ziemi.

Jak dowiadujemy się z opracowania Marii Głowackiej pod tytułem „Droga Pokoju Indian Hopi”, Indianie Hopi to stosunkowo mały indiański naród mieszkający w północno-wschodniej Arizonie w Stanach Zjednoczonych, z czego 75% zamieszkuje obszar wokół Wielkiego Kanionu.Jak opisuje M. Głowacka ich oficjalne pochodzenie nie jest znane. Uważani są za jedną z najstarszych kultur Ameryki Północnej.

Nazwa Hopi oznacza „Peaceful People” czyli „Ludzie Pokoju”.Dowiadujemy się, że podstawowym wyznacznikiem etyki Hopi jest zachowanie harmonii we wszechświecie. Ich spojrzenie możemy nazwać holistycznym, gdyż uważają oni, że wszystkie istoty na Ziemi, włączając w to nie tylko ludzi, są spokrewnionymi oraz wzajemnie współzależnymi ze sobą istotami.Uważają, że ludzie nie powinni stawiać się ponad naturą lub starać się nad nią zapanować gdyż są jej pełnoprawną i nieodłączną częścią. Są częścią jednego wielkiego naturalnego mechanizmu, w którym wszystkie istoty występują na równi sobie.

Indianie ci podążają ścieżką Hopi, co oznacza, że każdy z nich jako jednostka może przynosić sobie oraz całej społeczności pokój, dobrobyt oraz szczęście.Osiąga się to za pomocą odpowiedzialnego wypełniania swojej roli we wszechświecie, co zapewnia harmonijne współżycie wszystkich członków społeczności.Dla Indian Hopi nikt nie jest uważany za niższego bądź gorszego od innych, wszyscy solidarnie służą sobie pomocą i wzajemnym wsparciem.

Indianie Kogi

Z kolei Indianie Kogi – Cogui lub Kágaba, co w ich rdzennym języku oznacza „Jaguar” to rdzenne plemię żyjące w górach Sierra Nevada de Santa Marta w północnej Kolumbii.Zachowali swoje tradycje i wiedzę pomimo najazdu hiszpańskich konkwistadorów.

Mówi się, że to potomkowie starożytnej kultury Taironów, nazywający siebie „The Elder Brothers”, czyli „Starsi Bracia”. Nazwa ta ukazuje poziom rozwoju duchowego Indian Kogi względem „Młodszych Braci” czyli nas. Wynika to głównie z braku wiedzy białych ludzi na temat Matki Ziemi i życia w zgodzie z naturą i harmonią kosmosu.Przedstawicielami Indian Kogi są szamani zwani Mamos lub Mamas, nazywani „Enlightened Ones” czyli „Oświeconymi”.

Indianie Kogi wierzą, że Kreatorem wszystkich rzeczy jest Wielka Matka obecna w przyrodzie. Wierzą, że wszystko zostało ukształtowane z kreującego Ducha i Umysłu Wielkiej Matki zwanej Aluna. Mamas łączą się z Aluna w swoich medytacjach i wizualizacjach, wierzą, że tym samym pomagają utrzymać świat w całości.Nazywają siebie Strażnikami Ziemi, a obszar na którym żyją zwą „Sercem Świata”. Uważają, że „Młodsi Bracia”, czyli my zniszczyliśmy swoją pokojową drogę życia w harmonii z Wielką Matką i wraz z postępem cywilizacyjnym przynieśliśmy ze sobą religię katolicką, broń oraz zniszczenie. Zaburzyliśmy równowagę Matki Ziemi dlatego oni jako jej odwieczni Strażnicy starają się ją utrzymać jak tylko mogą, jednak w obecnych czasach gdzie wszystko zostaje do cna eksploatowane stanowi to ogromne, niemal niemożliwe zadanie. Z tego powodu „Starsi Bracia” nawołują nas do opamiętania się zanim będzie za późno.

Arhuacos

Arhuacos to także rdzenny lud Kolumbii. Są również podobnie jak Indianie Kogi spadkobiercami kultury Taironów, mieszkają w północnej Kolumbii w Sierra Nevada de Santa Marta, dlatego wiele ich łączy.

Arhuacos to bardzo uduchowione plemię, które podążą za swoją unikalna filozofią. Wierzą w Kreatora, lub inaczej w „Wielkiego Ojca” (Great Father), którego zwą Kakü Serankua. Również uważają Sierra Nevada de Santa Marta za „Serce Świata” i są prowadzeni przez Mamo, który jest ich duchowym autorytetem w każdej sprawie.

Starożytna Atlantyda

Powracając do historii o pochodzeniu Majów, według tego co mówi Drunvalo Melchizedek w wykładzie pod tytułem „Maya of Eternal Time”, Atlantyda była krainą opartą na trzech pierścieniach/kręgach poukładanych jeden wewnątrz drugiego.Zewnętrzny pierścień symbolizował lud Atlantydy, czyli wszystkich mieszkańców.Środkowy pierścień czy też okrąg był symbolem kapłanów, którzy nazywani byli Majami („Maya”). Kapłani łączyli wewnętrzny pierścień z zewnętrznym, byli swego rodzaju pomostem.Pierścień wewnętrzny zwano Nakkals lub Naccals.Nakkals posiadali szczególny związek z Matką Ziemią oraz bytami poza nią i przemawiali ze Świętej Przestrzeni swoich Serc.Posiadali oni niezwykłe właściwości – unosili się parę cali nad ziemią i emanowali światłem w ciemności, mieszkali w piramidach lub jaskiniach.

Z tego co twierdzą Majowie wynika, że obecnie żyjący Indianie Hopi byli Majami, Majowie są nimi nadal, natomiast Indianie Kogi i Arhaucos byli i są nadal słynnymi Nakkals. W skład Nakkals wchodzą również plemiona Wiwas i Kankuamos z Kolumbii.

Kiedy około 13 000 lat temu doszło do przebiegunowania i Atlantyda zatonęła, Majowie udali się łodziami do Jukatanu i dalej, natomiast Nakkals udali się w stronę Kolumbii, do miejsca, które teraz nosi nazwę Sierra Nevada de Santa Marta. Teraz już wiemy, co łączy wszystkie te ludy i dlaczego są tak ważne w historii Ziemi.

Ze słów Drunvalo wynika, że wszystkie te plemiona pamiętają, co miało miejsce 13 000 lat temu. Sięgają pamięcią nawet jeszcze dalej, a mianowicie 26 000 lat wstecz.Jednak dopiero w listopadzie 2007 roku te cztery plemiona miały ponownie spotkać się razem, aby odprawić świętą ceremonię.

Przepowiednia Indian Hopi

Ścisły związek z odprawieniem tej ceremonii i ponownym spotkaniem się potomków starożytnych Atlantów ma przepowiednia Indian Hopi.Związek ten nie dziwi już, kiedy zna się bezpośrednie połączenie obecnych Majów z Indianami Hopi, które wyjaśniliśmy powyżej.

Przepowiednia Indian Hopi mówi, że gdy na niebie ukaże się znak w postaci niebieskiej gwiazdy Kachiny, wtedy ludziom na Ziemi pozostanie już bardzo niewiele czasu na zmianę swojego postępowania. Rozpocznie się okres „Końca Czasu”.Ostatnim znakiem przepowiedni Indian Hopi ma być pojawienie się na niebie czerwonej Kachiny, która zakończy cały wielki cykl i po jej ukazaniu zacznie się okres „Wielkiego Oczyszczania”, któremu zostanie poddana każda istota na Ziemi.

Jak dowiadujemy się od samych Indian Hopi wszystkie znaki z przepowiedni oprócz ostatniego wypełniły się.

Niebieska Kachina – Kometa Holmesa

Wybuch Holmes24 października 2007 roku doszło do ogromnego rozbłysku w naszym Układzie Słonecznym.Kometa zwana Kometą Holmesa wybuchła i jak możemy przeczytać na wielu portalach astronomicznych pomimo iż średnica samego jądra komety wynosiła zaledwie kilka kilometrów, to biorąc pod uwagę całą otoczkę oraz warkocz komety, rozciągały się one na obszarze większym niż średnica Słońca, dlatego kometa Holmesa była w tym czasie największym obserwowanym obiektem astronomicznym w naszym Układzie Słonecznym.Możemy sobie zatem wyobrazić jak doniosłym wydarzeniem astronomicznym był owy wybuch.

Holmes 17PPo tym wydarzeniu Rada Indian Hopi zebrała się i w Ameryce Północnej oraz Południowej oficjalnie uznano, że była to zapowiadana przez przepowiednię Niebieska Kachina.To właśnie dlatego 24 października 2007 został oficjalnie uznany za początek „Końca Czasu”. W momencie tym według Majów otworzyło się zapowiadane przez starożytne przepowiednie okno czasowe.Z tego co mówi sam Don Alejandro, kiedy to okno się zamknie wszyscy wkroczymy w Epokę Szóstego Słońca.

Okres „Końca Czasu”

Zatem jak widzimy, z przepowiedni Majów oraz Indian Hopi wynika, że obecnie żyjemy w jedynym w swoim rodzaju okresie „Końca Czasu”, poprzedzającym nową Epokę Ludzkości.Według tego, co mówi Don Alejandro okno czasowe może się zamknąć w każdym momencie, nie ma na to określonej daty, jednak zazwyczaj pozostaje ono otwarte przez okres około 7-8 lat, czyli możemy wywnioskować, że powinno się ono zamknąć do 2015 roku.

Wybuch komety Holmesa został uznany za jedno z największych wydarzeń w naszym Układzie Słonecznym, tym samym przepowiednia się spełniła. Majowie zdali sobie sprawę, że wobec tego należy odprawić specjalną ceremonię ze świętego Kalendarza. Od tego momentu jak mówi przepowiednia, Majowie mieli zacząć przypominać sobie utraconą wcześniej wiedzę.

Aby przypomnieć sobie dokładną wiedzę przodków miano posłużyć się między innymi słynnymi kryształowymi czaszkami. Ze słów Drunvalo wynika, że do tej pory prawdziwe informacje na temat kryształowych czaszek były przez Majów pilnie strzeżone dla dobra ludzkości. Drunvalo pozwolono powiedzieć o nich publicznie, jednak w temacie tym zlecono mu zachowanie pewnej ostrożności. Kryształowych czaszek jest na świecie łącznie 13 i wiąże się z nimi wielka tajemnica Majów oraz ceremonia, która czekała na odprawienie przez 13 000 lat.

W każdym razie, to czego dowiecie się w następnej części artykułu prawdopodobnie zmieni Wasz dotychczasowy stosunek do Majów i pozwoli spojrzeć na nich z zupełnie innej, niewiarygodnej perspektywy. Rozwieje też wiele nieścisłości i ukaże, jakie prawdy, wbrew temu co powszechnie znane, mają nam do przekazania prawdziwi Majowie.

c.d.n.

Beata Jeleniewicz

Dodaj komentarz