Najważniejsze symbole wicca

W latach 40 poprzedniego wieku pojawiła się pewna forma pogaństwa, zwana tradycją wicca. Bardzo szybko uległa rozgałęzieniu i zróżnicowaniu. Znalazła bardzo wielu adeptów, a zainteresowanie New Age i czarostwem z biegiem czasu wzrosło. Osią wikkanizmu jest życie w zgodzie z naturą i osiągnięcie wyższej świadomości. Stąd też najważniejsze symbole wicca nawiązują do sił natury. Poniżej opiszemy najistotniejsze symbole, używane także w amuletach wicca, z którymi identyfikują się praktycy czarostwa spod znaku wicca.

Wikkanizm w skrócie

Tradycja wicca pojawiła się u schyłku lat 40 minionego stulecia. W fotograficznym skrócie jest to praktyka misteryjna, która prowadzi swych akolitów ku osiągnieciu wyższej świadomości, zgłębianiu ludzkiej psychiki i obcowaniu z potęgą natury. Wikkanizm zdobył rzesze zwolenników i zwolenniczek. Ludzie decydujący się podążanie ścieżką pogaństwa w ramach tradycji wikkańskich inicjowani są na kapłanów. Kapłanki w przypadku kobiet i kapłanów, w przypadku mężczyzn. Umiłowanie sił natury przejawia się w celebrowanych świętach mających związek z cyklami Księżyca. Każda kwadra księżyca symbolizowana jest przez kobietę. Choć w tradycji wicca pojawia się również pierwiastek męski, sam ruch sprawia wrażenie zorientowanego na kobiety. Rzućmy okiem na najważniejsze symbole wicca funkcjonujące w ramach tradycji.

Zobacz: Amulety Wicca »

Potrójna Bogini i Rogaty Bóg

Wiccanie celebrują potęgę sił natury, obcują z nią i czynią świat sobie podległym bez czynienia krzywdy innym. Kosmos i wszechświat utożsamiany jest z męskim i żeńskim aspektem. W wyniku ich połączenia powstaje harmonijna całość. Jeśli spojrzymy na najważniejsze symbole wicca, ukaże nam się boska para. Symbol Potrójnej Bogini i Rogatego Boga uważane są znak rozpoznawczy ruchów wicca. Pochylmy się nad znaczeniem ich symboliki:

  • Potrójna Bogini symbolizuje żeński aspekt natury. Odpowiada za bierność, intuicję i opiekuńczość. Powiązana jest również z tajemniczością. W przypadku potrójnego charakteru tego symbolu trzeba pochylić się nad trzema cyklami księżyca. Pierwszy cykl związany jest z dziewicą. Dziewicę cechuje figlarność, obietnica, tajemniczość oraz pokusa. Drugi cykl ma związek z dojrzałą kobietą-matką. Owa kobieta jest opiekuńcza i dojrzała. Trzeci cykl księżyca charakteryzuje staruchę. Starucha ma mądrość życiową i przewodzi sabatom. Potrójna Bogini w tradycji wicca jest symbolem płodnych, życiodajnych sił natury.
  • Rogaty Bóg jest symbolem męskiego aspektu natury. Ma związek z żywiołowością, afirmacją życia, silą, zdecydowaniem działaniem, porządkiem i dyscypliną. Jego archetypem jest grecki bóg Pan. Ten symbol wicca utożsamiany jest ze Słońcem.

Inne ważne symbole wicca

Boska para, Potrójna Bogini i Rogaty Bóg to nie jedyne symbole wicca. Wśród nich spotkamy też inne. Wspólnym mianownikiem będzie bezpośrednie nawiązanie do symbiozy pierwiastka męskiego i żeńskiego. Wymieńmy najważniejsze.

  • Krzyż Ankh. W grupie najważniejszych symboli wicca nie może zabraknąć symbolu nawiązującego do kultury egipskiej. Jeśli spojrzymy na wygląd krzyża ankh, zauważymy, że składa się z dwóch części. Pierwszą jest linia prosta, która identyfikowana jest z symbolem fallicznym.  Druga z kolei to pętla wokół linii prostej. Przywodzi ona na myśl żeńskie narządy rozrodcze. Znowu mamy do czynienia z odniesieniem do połączenia życiodajnych sił zawartych w połączeniu żeńskiego i męskiego pierwiastka. W kulturze staroegipskiej krzyż ankh symbolizował życie wieczne.
  • Pięcioramienna gwiazda uznawana jest za najważniejszy, tuż obok boskiej pary symbol wicca. Pentagram można wręcz uznać za wizytówkę czarostwa wikkańskiego. Każdy punkt pięcioramiennej gwizdy jest czemuś przypisany. Cztery punkty odnoszą się do czterech żywiołów. Są nimi ziemia, ogień, woda i powietrze. Piąty punkt z kolei odnosi się do ludzkiego umysłu. Często pentagram wpisany jest w okrąg. Tym samym podkreśla się związek między żywiołami występującymi w naturze i ludzkim umysłem.
  • Symbol spirali jest często spotykany w tradycji wicca. Oznacza ruch między światem wewnętrznym a zewnętrznym i między materializmem a duchowością. Spirala utożsamiana jest również ze samoświadomością natury, która epatuje nią w świecie zewnętrznym.

 


Zobacz także:

Wicca – współczesne czarostwo

Najsilniejsze zaklęcia miłosne: rytuał miłosny w pełni i płonące kwiaty Wicca

Dodaj komentarz