Ustawienie Hellingera i jego rola w uzdrawianiu

ustawianie hellingera

W życiu każdego człowieka pojawiają się problemy – niektóre błahe, związane z codziennością, inne zacznie większe, niosące ze sobą traumatyczne przeżycia. Mogą być związane ze zdrowiem, emocjonalnością, finansami. Czasem wydają się zbyt przytłaczające, odbierają radość z życia i sprawiają, że wszelka zmiana wydaje się niemożliwa. Próbujemy sobie poradzić z sytuacją, w której się znaleźliśmy, ale czujemy coraz bardziej, że przegrywamy. W takiej sytuacji może pomóc ustawienie Hellingera.

Hellinger był zakonnikiem i misjonarzem w Afryce. Studiował pedagogikę, filozofię oraz teologię, jednak żadnego z tych kierunków nie ukończył. To właśnie on wprowadził tzw. „pracę z ustawieniami”. Jest autorem książek z zakresu psychoterapii, m.in.:

Jego praca była także inspiracją do powstania takich tytułów, jak Miłość szczęśliwa.Terapia par Berta Hellingera.

Ustawienie Hellingera – czym jest?

Ustawienie hellingerowskie to działanie energetyczne. Odnosi się do nieświadomych obszarów w ludzkim życiu i nie przypomina konwencjonalnej terapii (np. behawioralnej), podczas której wyjaśniamy terapeucie, z czym przychodzimy, wspólnie omawiamy problem i zastanawiamy się, jak go rozwiązać. Podczas ustawienia krótko (najlepiej w 1-3 zdaniach) opisujemy to, co nas dręczy. Czasem rezultaty pojawiają się bardzo szybko, innym znów razem musimy wejść głębiej. Wyniki mogą być jednak zaskakujące.

Bardzo ważne jest wybranie ustawiacza – to osoba prowadząca, która pomaga znaleźć przyczynę i możliwe rozwiązania.

Dla kogo – w czym pomaga?

Nie ma tu specjalnych ograniczeń. W ustawieniach hellingerowskich może brać udział każdy i skupić się na sprawie, która jest w danym momencie ważna. Ustawienie pomaga zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Poruszane tematy mogą dotyczyć trudnych relacji, chorób, uzależnień, traum, kłopotów z długami… Praktycznie wszystkiego, co dla danej osoby istotne i wartościowe, a jednocześnie problematyczne, niedające satysfakcji i wymagające zmiany.

Jak przebiega?

Praca w oparciu o metodę Hellingera może odbywać się indywidualnie lub grupowo. Należy podkreślić, że główne znaczenie ma tu energia. Podczas ustawiania zaczyna działać „wiedzące pole” nazywane też wielką duszą. Podczas sesji można wykorzystywać różne przedmioty, np. figurki ustawiane na planszy czy kartki z zapisanymi nazwami osób. Zarówno jedne jak i drugie reprezentują pewne znaczące osoby i czynniki wpływające na daną sytuację. W sesjach grupowych przedmioty są po prostu zastępowane przez uczestników. Podczas spotkania analizowana jest sytuacja, odkrywane są postawy, przekonania, emocje, szczególnie te nieuświadomione.

Przebieg każdego ustawienia hellingerowskiego jest inny, zależy od osób biorących w nim udział, od opowiedzianej historii. Duże znaczenie przypisuje się członkom rodziny, żywym i zmarłym. Kluczowa jest naprawa relacji rodzinnych, pojednanie się z rodziną i przywrócenie poczucia harmonii w życiu.

Podsumowanie

Metody Hellingera bywa przedmiotem krytyki ze strony osób zajmujących się kwestiami psychoterapii. Podkreśla się brak dowodów na jej skuteczność i słuszność założeń. Osoby biorące udział w ustawieniach twierdzą jednak, że doświadczają dzięki nim pozytywnych skutków.

 

Zobacz także:

Dlaczego świat potrzebuje uzdrawiaczy?

Dodaj komentarz