Prawo konopne czyli co zrobić by uprawiać

biurokracja crWitajcie w kolejnej części cyklu poświęconym konopiom i ich uprawie. Dzisiaj postaram się opisać przebieg zdobywania uprawnień na hodowlę.
Jak napisałem w poprzednich częściach, hodowla konopi nie może być założona od tak sobie, potrzebujemy zyskać stosowne zezwolenia, które narzucone są przez zbyt sztywną i ograniczającą ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.
Jednak mimo tego zbyt rygorystycznego prawa możemy ubiegać się o zezwolenie na uprawę konopi w których zawartość THC (tetrahydrocanabinol) nie przekracza 0,2%.
Więc, zanim rozpoczniemy naszą uprawę musimy przejść parę kroków, czyli:

1. Skontaktować się z certyfikowanym dostawcą nasion. Przykładem jest tutaj Poznański Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich i skonsultować z nimi gatunek roślin jakie chcemy uprawiać. W Polsce hodować można 4 odmiany tych roślin a nazywają się one:

Białobrzeska
Beniko
Silesia
Tygra

Odmiany te cechują się wysoką wartością gospodarczą i są przystosowane do klimatu środkowo europejskiego. Zapewnienie optymalnych warunków klimatycznych i glebowych gwarantuje wysokie plony o określonych parametrach:

nasiona ( w zależności od sposobu uprawy: 0,3-1,0t/ha),
słoma (8-10t/ha)
włókna (2,5-3,0 t/ha)

2. Kolejnym ważnym krokiem jest załatwienie odbiorcy/ów słomy jeszcze przed rozpoczęciem hodowli, by uniknąć niepotrzebnych problemów z prawem zagospodarowania łodyg. Załatwić to można w IWNiRZ-”LENKON”.

3. Teraz pozostaje nam zgłoszenie się do Urzędu gminy i złożenie wniosku razem z oświadczeniem o niekaralności. Jak na Polskę przystało na odpowiedź trochę musimy poczekać ponieważ złożone dokumenty trafiają do Urzędu Marszałkowskiego gdzie raz w roku(!) przeważnie zimą, zostaje podjęta decyzja, które areały dostaną pozwolenie na uprawę konopi w danym roku.Po podjęciu decyzji Urząd marszałkowski informuje Gminę o pozwoleniu, która z kolei wydaje zezwolenia na uprawę, procedura ta jest niezbędna by legalnie uprawiać konopie. Należy więc przestrzegać terminów i obserwować przebieg procedury.Zezwolenie może być nie wydane bądź cofnięte w razie braku zagwarantowanego należytego zabezpieczenia zbiorów przed wykorzystaniem w celach innych niż przewidziane w ustawie.Uprawa może być nadzorowana przez upoważnione do tego osoby, które mogą wejść na grunty na których prowadzone są uprawy, mają prawo przejść do tych gruntów przechodząc przez inne nieruchomości, kontroli dokumentów, żądania wyjaśnień od osoby prowadzącej uprawy, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź naruszeń burmistrz/wójt wydaje nakaz zniszczenia upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu na koszt osoby prowadzącej uprawę.

Teraz przedstawię co powinien zawierać wniosek który wygląda tak:

wniosek1

Wniosek powinien zawierać:

pełną nazwę i adres podmiotu ubiegającego się,
szczegółowe uzasadnienie dokonania zbioru, imię nazwisko,
wykształcenie
oraz staż pracy osoby która odpowiada za zapewnienie właściwej kontroli zbioru i zabezpieczenie zebranego materiału,
data i podpis podmiotu ubiegającego się.

Do wniosku należy dołączyć:

status podmiotu ubiegającego się,
dane dotyczące lokalizacji,
rodzaju i wielkości uprawy z której będzie dokonany zbiór,
dane dotyczące sposobu przechowywania i zabezpieczenia zbioru przed dostępem osób nieupoważnionych,
dane dotyczące ewidencji rozchodu.

Zezwolenie wydawane zostaje przez Głównego inspektora Farmaceutycznego który stwierdza że:

osoba ubiegająca się o pozwolenie ma w zakresie swojej działalności statutowej przerabianie lub przetwarzanie surowców, których dotyczy zezwolenie,
gwarantuje przechowywanie i zabezpieczenie zbiorów przed osobami postronnymi,
zapewnia ewidencjonowanie rozchodu surowców objętych zbiorem,
wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie właściwej kontroli zbioru i jego zabezpieczenie.

W zezwoleniu Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje termin ważności zezwolenia uwzględniając rodzaj i zakres przeprowadzonych badań.

Przemysław „Vakrol” Turliński

Dodaj komentarz