Powrót do ery sprzed elektryczności?

Na aktywnym serwisie Wirtualnej Polski odkrywcy.pl zanotowano, że na Słońcu pojawiła się ogromna grupa plam, których średnica trzykrotnie przekracza wielkość naszej planety! Plamy tę ewoluują w regiony delta (obszary o przeciwnej polaryzacji do tych, które występują dookoła nich). Z kolei mniejsze plamy łączą się ze sobą. I tak mamy współwystępowanie obok siebie obszarów o różnych polaryzacjach.

OnScience_NASASDOAIAHMIGoddard-Space-Flight-Center-

 

(fot. NASA/SDO/AIA/HMI/Goddard Space Flight Center)
Może to być źródłem silnych wybuchów słonecznych. Zanotowano bowiem, że obszar ten wykazuje dużą niestabilność – plamy wciąż rosną, są aktywne, przemieszczają się i łączą ze sobą. Na jednej więc eksplozji Słońca się nie skończy.
Jak twierdzi Lawrence Joseph i inni badacze, Słońce – w 11-letnim cyklu aktywności – wkroczyło w okres maksimum swojej aktywności. To pociąga za sobą ogromne wyrzuty słonecznej materii, uderzające w naszą planetę. NASA alarmuje, że to właśnie jest powodem występowania burz magnetycznych. Ich wynikiem były obserwowane niedawno zorze polarne (pierwsza, niezwykle dobrze widoczna na Podlasiu).

zorza polarna

http://www.youtube.com/watch?v=VlIuJPzacKg

Jeśli zjawiska te będą się nasilać – a wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie – możemy spodziewać się zakłóceń w przepływie energii elektrycznej. Mówiąc prościej – świat wróci do ery sprzed elektryczności.

Dodaj komentarz