NASA udostępnia dwa satelity uczniom by mogli sfotografować księżyc.

misja-GRAIL

Amerykańska agencja kosmiczna chce oddać do dyspozycji uczniom i nauczycielom kamery dwóch sond, które znajdują się na orbicie Księżyca.
Sondy zostały wysłane 10 września 2011 roku za pomocą rakiety Delta II (Misja GRAIL).
Za pomocą programu MoonKAM uczniowie zarejestrowanych szkół będą mogli zamawiać zdjęcia wybranych rejonów księżyca również tej ciemnej nie widocznej z Ziemi strony.
Dzięki tym zdjęciom uczniowie będą w stanie sami pozyskiwać informacje na temat naszego naturalnego satelity, obserwować kratery czy morza, i nawet podpowiedzieć naukowcom z agencji kosmicznej w których regionach powinno się wysłać próbniki w celu zbadania księżyca.

Księżyc zostanie zbadany techniką GRACE (ang. Gravity Recovery and Climate Experiment), która została wykorzystany w Amerykańsko-Niemieckim programie na rzecz pomiaru zmian pól grawitacyjnych spowodowanych przesunięciami mas na Ziemi, wywoływane między innymi ruchem lodów na biegunach bądź cyrkulacja wody w oceanach.Sondy GRAIL-A i GRAIL-B mają na celu nadawanie sygnałów radiowych, dzięki którym będzie można precyzyjnie określić dystans między nimi poprzez różnice w wynikach spowodowane przez oddziaływanie grawitacyjne Księżyca. Naukowcy będą w stanie określić pole naszego naturalnego satelity i poznać zmiany i procesy, które ciągle zachodzą w jego wnętrzu.W programie może wziąć udział każda szkoła, także z Polski. Projekt naukowy jak i edukacyjny rozpocznie się 14 marca do tego czasu możliwa jest darmowa rejestracja.Więcej informacji można znaleźć na stronach programu „Hands-On Universe, Polska”.

Dodaj komentarz