Roboty na Studia

TodaiNowy projekt ogłoszony przez Fujitsu obejmuje wysłanie robota na… studia.
Robot ma przejść wszystkie egzaminy i dostać się na Uniwersytet Tokijski, który ma duże wymagania względem swoich potencjalnych studentów.
Fujitsu we współpracy z National Institute of Informatics chcą przygotować robota, który korzystając z tych samych źródeł co studenci, zda egzamin i dostanie się na Uniwersytet, robot nazwany został Todai tak samo jak Uniwersytet Tokijski (Todai).

Jest to nie-lada wyzwanie dla naukowców ponieważ robot będzie musiał wyodrębnić ze zdania kluczowe informacje i je przyswoić a następnie rozwiązać problem. Znalezienie rozwiązania dla robota powinno być najmniejszym problemem lecz w przeciwieństwie do ludzi największym problemem nie jest znalezienie rozwiązania tylko przyswojenie i przekształcenie danych żeby komputer mógł te dane przetworzyć, w grę wchodzą nawet najsubtelniejsze błędy, które mogą wystąpić przy próbie „wychwycenia” ze zdania mówionego bądź czytanego.

Zespół naukowców odpowiedzialnych za stworzenie tego robota podkreśla jak ważne jest by robot mógł zrozumieć myśli i słowa ludzkie.Celem ostatecznym projektu jest robot, który samodzielnie będzie mógł czytać zdania rozumieć je, wyciągać wnioski i ostatecznie zdać egzamin na studia.O ile komputery nie mają problemu z liczeniem i robią to lepiej od nas o tyle czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie czy wyciąganie różnorakich wniosków jest dla nich problemem.Fujitsu chce to osiągnąć do 2021 roku lecz mają przed sobą jeszcze długą drogę zrozumienia procesów myślowych by można je było wytłumaczyć dla robota.

Dodaj komentarz