Wiara czy Bóg?

WiaraCzyBogNie od dzisiaj wiadomo, że wiara pomaga nam przełamywać różne trudności i pcha nas do przodu, jednak ostatnio kwestię wiary i jej pozytywne skutki zaczęli badać naukowcy z należącego do Harvardu Medical School, McLean Hospital w Bostonie.
Założenie było proste – sprawdzić efektywność w leczeniu pacjentów psychiatrycznych, którzy wierzyli w Boga biorąc pod uwagę ich oczekiwania względem terapii i jej skutki.

Stworzona została lista pytań która miała pomóc w późniejszych obserwacjach i wnioskach, pytania takie jak „Jak silna jest twoja wiara w Boga”, Jakie oczekiwania masz odnośnie terapii i treningu regulacji emocji” były w skali pięciopunktowej a następnie po zakończeniu badań naukowcy oceniali ich stan samopoczucia czy poziom depresji i skłonności do samookaleczenia się. Porównując stan pacjentów na początku badania i na końcu okazało się że pacjenci silniej wierzący uzyskiwali lepsze wyniki niż pacjenci słabiej lub w ogóle nie wierzący.

Według badaczy chodzi tutaj o samą wiarę w istotę wyższą niż przynależność religijną, wspólnota czy przynależność religijna nie miały żadnego wpływu na skuteczność lub długość leczenia.Naukowiec Dr David H. Rosmarin mówi, że osoby wierzące mniej lub bardziej osiągają o wiele lepsze wyniki niż osoby niewierzące, lecz czemu wiara w Boga pomaga uzyskać lepszą skuteczność w leczeniu psychiatrycznym?

Według Rosmarina wiara w istotę wyższą pomaga być pacjentom bardziej przekonanym o skuteczność terapii i zwiększyć ich oczekiwania. Według naukowców temat warto badać dalej tym bardziej, że 90% ludzkiej populacji wierzy w jakiegoś Boga.

Niejednokrotnie słyszy się o „cudownych uzdrowieniach”, które nastąpiły w efekcie głębokiej wiary, co więcej każdy z nas na pewno słyszał frazy typu „Wiara czyni cuda”, jak widać w końcu nauka postanowiła zająć się zagadnieniem wiary lecz czy to dobrze?Wiara jak wiadomo może też mieć negatywne odcienie prowadząc do fanatyzmu bądź niezdrowych wyznań religijnych, lecz bądź co bądź… gdzie nauka wysiada, tam zaczyna się wiara.

Dodaj komentarz