Miliardy potencjalnego życia.

kosmos-zycieOdkąd ludzkość zbudowała pierwsze teleskopy pojawiało się pytanie czy istnieją inne planety takie jak nasza. Dziś dzięki nowym odkryciom wiemy, że tak, a dzięki rozwiniętej technologii jesteśmy w stanie znieść i przetworzyć więcej informacji.
W całej naszej galaktyce znajdują się miliardy planet skalistych, a w pobliżu naszego słońca aż 100.
Takie wyniki badań nad planetami poza słonecznymi opublikowało Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO).

Wyniki tych badań mówią, że 80% wszystkich gwiazd w naszej galaktyce to czerwone karły, czyli małe gwiazdy, które emitują 1/10 000 ilości światła słonecznego. Badania również oszacowały bezpośrednią liczbę małomasywnych planet, które krążą wokół tych czerwonych planet.Obserwacje za pomocą systemu HARPS pokazują, że 40% wszystkich czerwonych karłów posiada „Super Ziemie”, na których może istnieć woda w stanie ciekłym. Obliczenia pokazują, że na Drodze mlecznej czerwonych karłów jest aż 160 miliardów, co świadczy o tym, że „Super Ziem” może być dziesiątki miliardów.

Astronomowie odkryli również dziewięć „Super Ziem” w tym dwie o potencjalnych warunkach do zaistnienia życia. Zostały one odkryte w pobliżu gwiazd Gilese 581 i Gilese 667 C. Na powierzchni tych planet może znajdować się woda w stanie ciekłym.Strefy o takim środowisku nazywa się ekosferą lub strefą zamieszkiwaną.Jak się okazuje takich planet jest więcej niż przypuszczano. Coraz dokładniejsze badania pokazują ile planet jest zdatnych do powstania życia, lub do jego pojawienia się.

Dodaj komentarz