Neuro-Przestrzenne Światy – Cz.5 Sigilizacja Wzrokowa

neuro-przestrzenneSigilizacja Wzrokowa polega na świadomym i celowym (w określonym celu) przyjmowaniu poprzez kontakt wzrokowy, bądź na świadomym tworzeniu wizualnych tworów myślowych (wizualizacja) przez człowieka – celem, oddziaływania na własny system myślowy (podświadomy, oraz świadomy), ze skutkiem tego oddziaływania zarówno w obrębie swojej osoby, jak i w kontakcie z przyjmowanymi bodźcami zewnętrznymi, w określonym celu i dla określonej korzyści.

neuro-przestrzenne„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.” – Albert Einstein

Motto: „Kluczem do zrozumienia i wykorzystania zachodzących w świecie i umyśle człowieka procesów – jest uświadomienie sobie ich istnienia.”

Zasady Sigilizacji Wzrokowej

Definicja: Sigilizacja Wzrokowa polega na świadomym i celowym (w określonym celu) przyjmowaniu poprzez kontakt wzrokowy, bądź na świadomym tworzeniu wizualnych tworów myślowych (wizualizacja) przez człowieka – celem, oddziaływania na własny system myślowy (podświadomy, oraz świadomy), ze skutkiem tego oddziaływania zarówno w obrębie swojej osoby, jak i w kontakcie z przyjmowanymi bodźcami zewnętrznymi, w określonym celu i dla określonej korzyści.

Aby Sigilizacja Wzrokowa odniosła skutek, ważnymi czynnikami są: – Dobór Symbolu Wzrokowego – Częstotliwość Świadomego Kontaktu, Bądź Wizualizacji – Moc Mentalna Symbolu – Osobiste Przekonanie

Rozwinięcie pojęć:

Dobór Symbolu Wzrokowego Podstawowym czynnikiem, który zaważy na sukcesie jest dobór symbolu wizualnego. Polega on na wybraniu symbolu najbardziej adekwatnego do oddziaływania, jakie jest pożądane. Przykładowo do odbicia czegoś, najlepszym symbolem okazuje się zazwyczaj lustro, do nadania stabilności, np. solidne korzenie drzewa etc.

Częstotliwość Świadomego Kontaktu Wzrokowego, Bądź Wizualizacji Aby trwale zakotwiczyć w umyśle nowy wzorzec, który będzie w przyszłości stale i niezależnie (pasywnie) wpływał pozytywnie na nasze zamierzone kreacje i sytuacje życia codziennego, potrzebne jest dostatecznie silne i częste, uświadomione oddziaływanie na nasz umysł odpowiednich symboli (Sigili).

Moc Mentalna Symbolu Na moc mentalną symbolu składają się następujące czynniki: • Symboliczne znacznie kulturowe. Wiąże się ono najczęściej z symboliką religijną, bądź mitologiczną i dotyczy panującego przekonania o mocy i oddziaływaniu danego symbolu. • Pozytywne wrażenia estetyczne. Czyli to jak mocno porusza, interesuje i fascynuje nas dany przekaz wizualny. Ma to zasadniczy wpływ na zapamiętywanie i przyswajanie, a zatem również oddziaływanie bodźca. • Osobiste przekonania i skojarzenia symbolu, bądź przekazu wizualnego. Jeśli skojarzenia i przekonania związane z symbolem są pozytywne, lub nawet neutralne, wówczas wszystko będzie po naszej myśli. Sytuacja jest jednak inna w przypadku skojarzeń negatywnych. Należy wówczas zmienić symbol na taki, który budzi nasze pozytywne odczucia.

Oczywistym wnioskiem płynącym z podsumowania mocy oddziaływania symbolu, jest stwierdzenie, iż najlepiej, gdy jest to symbol o silnym podłożu leżącym w tradycji, bądź obecnym temacie „medialnym” i związanym z jakiegoś rodzaju pozytywną mocą, wyrażony poprzez formę sztuki, pobudzający umysł człowieka, który z ową sztuką świadomie obcuje. Jednocześnie wydaje się być to uzasadnieniem dla wszelkiego rodzaju oddziaływania w zamierzchłej przeszłości, poprzez sztukę, formy przekazów filozoficznych, mitologicznych i religijnych, co zapewniało im wielowiekowe zainteresowanie i pozostawanie w świadomości gatunku ludzkiego.

Osobiste Przekonania Osobiste przekonania są oczywistym czynnikiem wpływającym na skuteczność Sigilizacji Wzrokowej. Przekonania te, konkretnie dotyczące poglądu na skuteczność, działanie bądź nie – mogą przyspieszać, lub blokować osiągnięcie celu. Ponieważ jak zostało to już napisane na tej stornie – myśl ludzka określa rzeczywistość, w której żyje człowiek – jest więc równie logiczne, iż negacja, bądź wątpliwości co do osiągnięcia zamierzonego skutku, muszą jako pojawiająca się, niepożądana składowa (myśl) w kreacji u niektórych ludzi, być czynnikiem sabotującym i blokującym osiągnięcie celu. Są one jednak tylko kolejnym wzorcem myślowym – myślą, która jak wszystkie inne – stwarza rzeczywistość jednostki, a my możemy również ten wzorzec zmieniać na bardzie dla nas korzystny.

Słusznym wiec jest w tym wypadku zapoznawanie się z materiałem na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu tak, by maksymalnie ograniczyć wątpliwości i poprzez pozytywne przekonanie, co do efektu własnego działania, wspomagać i przyśpieszać jego materializację.

Trzy główne sposoby Sigilizacji Wzrokowej:

1. Obcowanie ze sztuką Jedną z ciekawszych możliwości dla wykorzystania dzieł sztuki – jest obcowanie z odpowiednio tworzonymi formami sztuki, o określonej treści i symbolice. Poprzez świadome oglądanie np. obrazów zawierających odpowiednią symbolikę, przy zachowaniu świadomości oddziaływania tej symboliki na nasz umysł, jesteśmy w stanie zaszczepić sobie silne, pożądane wzorce myślowe.Największe zalety Sigilizacji Wzrokowej przy pomocy form sztuki to: – Inspiracja sztuką, która pobudza wyobraźnię i zwiększa kreatywność – Zwiększenie zdolności abstrakcyjnego myślenia – Wzbudzanie pozytywnych wrażeń emocjonalno-duchowych

2. Twórcza Wizualizacja Wizualizacja, która jest aktywnym wykorzystaniem wyobraźni człowieka, to narzędzie potężne, a jednak często lekceważone. Dzieje się tak, dlatego, iż nasza „kultura zachodnia” przestała doceniać wizje, jakie otrzymuje i tworzy nasz własny umysł, czy to we śnie czy na jawie. „Wyobrażanie sobie” było często uznawane w kulturze zachodu (przez niedouczonych ludzi) za formę dziecinnego podejścia, które nie prowadzi do niczego konstruktywnego. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie, ponieważ szkody odnoszą Ci, którzy nie zwracają uwagi i nie panują nad tym, co sobie „wyobrażają”. Stąd też w zachodniej kulturze nerwica stała się chorobą społeczną (podobnie na tej bazie wyrosło wiele patologii), ponieważ nie uczy się ludzi o kontroli nad własnymi myślami i wyobrażeniami, wciąż programując ich byle jaką treścią, nad która również nikt z przeciętnych zjadaczy chleba nie lubi się zastanawiać, z tragicznym skutkiem dla siebie. Tymczasem celowa, aktywna i twórcza wizualizacja (wyobrażanie sobie) jest potężnym narzędziem kreacji, które potrafi wpływać nie tylko na nasz własny stan psycho-fizyczny, lecz może być również bezpośrednim narzędziem przyciągania do siebie określonych sytuacji, osób i dóbr materialnych – czyli materializowaniem czegoś w naszym życiu. Najznakomitsze umysłu w naszych dziejach, wielcy myśliciele, artyści, oraz najwięksi wynalazcy tacy jak chociażby Leonardo da Vinci, Tomas Edison, Albert Einstein i wielu, wielu innych, których nie sposób tutaj wymienić, to ludzie, którzy znali wartość własnej wyobraźni i biegle potrafili wykorzystywać jej możliwości! Wizualizacja nie jest rzeczą trudną. Niektórzy martwią się tym, że nie potrafią zobaczyć oczyma wybrani czegoś w kolorze i bardzo wyraźnie. Tymczasem Wizualizacja jest skuteczna już z powodu pomyślenia o tym, by sobie wyobrazić daną rzecz – wtedy wizualizujemy. Z czasem oczywiście nasza wizualizacja może być coraz dokładniejsza, a jej efekty będą się szybciej materializować w naszym życiu. Największe zalety Sigilizacji Wzrokowej przy pomocy Twórczej Wizualizacji to: – Pobudzenie kreatywności umysłu – Budowanie nowych połączeń neuronowych zwiększających naszą inteligencję – Poprawa koncentracji – Poprawa pamięci – Możliwość stosowania w dowolnym miejscu i czasie w sposób niezauważalny dla innych

3. Świadomy kontakt z symbolami w życiu codziennym Żyjemy w świecie symboli. Symbole otaczają nas – i dosłownie wszystko, wszystko, co widzimy, może mieć dla nas znacznie symboliczne! Właściwie można powiedzieć, że MA znaczenie symboliczne – problem tylko w tym, iż większość ludzi nie postrzega owego znaczenia na planie świadomości, a przez to bezkrytycznie programuje się poprzez treść, z która spotyka się na co dzień, w sposób niekontrolowany, a zatem często mało wydajny, czy wręcz niekorzystny. Jest to głownie uwaga dla tych, którzy stykają się często z różnymi formami przekazu, czy to w telewizji, czy w innych mediach, jakie nie zawsze programują nam to, co dla nas naprawdę jest najlepsze. Zastanówcie się, komu i jakim celom to może służyć? Symbol jest to znak wizualny oznaczający (symbolizujący) głębsze treści i znaczenia na zasadzie skojarzeń. Symbole spotykamy w filmie, w obrazach, na bilbordach reklamowych, w czasie zdarzeń dnia codziennego na ulicy, w domu, szkole, czy pracy – wszędzie. Sztuką ich wykorzystania, tak by pracowały na naszą korzyść – jest nauczenie się zwracanie świadomej uwagi na symbole o charakterze korzystnym dla realizacji naszego celu, oraz nauczenie się dokonywać odpowiedniej, konstruktywnej interpretacji owych symboli, dokonując następnie pozytywnych skojarzeń z wyznaczonym sobie celem i traktując jej jako rodzaj wsparcia, które oferuje nam otaczająca nas rzeczywistość. Można z czasem dojść wówczas do wniosku, że ktoś albo nam sprzyja i podsuwa nam „znaki”, które pomagają nam w naszej samorealizacji i osiąganiu wyznaczonych sobie celów, lub wręcz, że rzeczywistość jest bardziej plastyczna niż myśleliśmy i zaczyna dostosowywać się do naszych oczekiwań, podsuwając nam coraz więcej oczekiwanych symboli, które zasilą nasz umysł w procesie materializacji upragnionego efektu.

Największe zalety Sigilizacji Wzrokowej przy pomocy świadomego kontaktu z symbolami w życiu codziennym to: – Poszerzanie świadomości na temat otaczającego świata, oraz wpływów, jakim poddajemy się w kontakcie z różnymi jego aspektami. – Nauka wyboru konstruktywnych, korzystnych bodźców i symboli pomocnych dla naszego rozwoju. – Wyrabianie nawyku dostrzegania i wykorzystania pozytywnych skojarzeń, ułatwiające optymalny rozwój jednostki.

Dlaczego Neuro-Przestrzenne Światy?

Nazwa odzwierciedla realne możliwości – choć dostrzegane głównie z poziomu subiektywnego obserwatora – połączenia wszystkich zawartych tu elementów. Kiedy dodamy do siebie świadomy wybór bodźców, wyszukiwanie oraz integrację tych pożądanych, a niwelowanie negatywnych, tworzenie nowych pozytywnych wzorców, oraz aktywną, twórczą wizualizacje w dowolnych sytuacjach dnia codziennego nakładającą dodatkowy wymiar na istniejącą już rzeczywistość – otrzymujemy świadomie kreowaną rzeczywistość danego człowieka, która pracuje na jego korzyść.

Wzory Klucze

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.” Albert Einstein

Światło Światło jest symbolem związanym z informacją (oświeceniem), siłami pozytywnymi, daje poczucie bezpieczeństwa dzięki swojej niezwyciężonej sile, której ciemność nie jest w stanie zagrozić. Wizualizowane wokół siebie w postaci ochronnego jaja: – zapobiega negatywnym wpływom symbolizowanym przez ciemność – daje poczucie bezpieczeństwa – rozwija pewność siebie – poprawia kondycję psychofizyczną – wspomaga pozytywne kreacje mentalne

Drzewo Symbol życia, stabilności, długowieczności, a także przynoszenia szeroko pojętych owoców. Wizualizowanie siebie jako wyobrażenia drzewa, wpuszczającego solidne korzenie w głąb ziemi (lub bliski kontakt z drzewami): – zwiększa poczucie życiowej stabilności – daje poczucie połączenia z siłami matki natury – działa uspokajająco – działa wzmacniająco

Lustro skierowane do wewnątrz Lustro, którego odbijającą taflę kierujemy we własną stronę, ukazuje nam cechy naszej własnej osobowości. Interpretowanie otaczających nas ludzi i zdarzeń, na które patrzymy niczym w tafle lustra: – Pozwala dostrzegać własne cechy charakteru i zachowań, jakie projektujemy na otoczenie, materializujemy wokół siebie i które prowokujemy w swojej rzeczywistości.

Lustro skierowane do zewnątrz Lustro skierowane do zewnątrz, lub zbroja z lustra – odbija to, co wysyłane jest w naszym kierunku. Wizualizowanie siebie wewnątrz ochronnego jaja pokrytego lustrzaną taflą: – powoduje odbicie negatywnych wpływów i intencji wysyłanych w naszą stronę – pozwala nam „znikać”, ukazując jednocześnie ludziom prawdę o nich samych

Powyższe symbole „klucze” to tylko drobny wycinek z pośród wielu tego typu symboli „kluczowych”. Zachęcam do samodzielnego odkrywania i eksperymentowania.

Arcadius

Dodaj komentarz