Prąd, który leczy depresję i zwiększa zdolności uczenia się

neurony-zdolnosci-uczeniaBadacze z Black Dog Institute twierdzą, że u ludzi z depresją zmniejszona jest „plastyczność” mózgu. Plastyczność czyli inaczej neuroplastyczność oznacza zdolność komórek nerwowych mózgu do regeneracji i tworzenia nowych połączeń między neuronami.
Tworzenie nowych neuronów czy połączeń między nimi jest czymś bardzo ważnym ponieważ zależy od tego jak szybko potrafimy się czegoś nauczyć, zapamiętać przypomnieć etc.
Jednak łatwo pomylić obniżoną neuroplastyczność z lenistwem bądź niską motywacją, dlatego zaplanowany został eksperyment, który miał rozwiązać wątpliwości.

Profesor Colleen Loo ze Szkoły Psychiatrii Uniwersytetu w Nowej wschodniej Walii razem z kolegami w swoim eksperymencie, który obejmował 23 badanych cierpiących na ciężką depresję i 23 osobową grupę kontrolną, badacze użyli metody PAS (Paired Associative Stimulation) tzn metody, która prowadzi do przejściowych zmian w działaniu kory ruchowej.Przed i po sesji która trwała 13 min stosowano jednopulsową przedczaszkową stymulację magnetyczną w celu zmierzenia amplitudy potencjału ruchu MEP ( motor evoked potential).

Wyniki tego badania pokazały, że u osób zdrowych amplituda w mięśniu dłoni była o wiele wyższa co wskazywało na większą wrażliwość i pobudliwość korową.Kolejne badanie było prowadzone podczas pracy na komputerze, obie grupy miały na celu utrzymanie strzałki w obrębie okręgu za pomocą myszki, okazało się że krzywa nauki dla osób z depresją była o wiele niższa w porównaniu do grupy z ludźmi zdrowymi.

Jednak według pani Colleen Loo jest lekarstwo na ciężką depresję, a mianowicie po czterech tygodniach stymulacji przedczaszkowej prądem stałym (tDCS) widać wyraźną poprawę.Po tym okresie przeprowadzono badanie, które pokazało że neuroplastyczność wróciła do normy a objawy depresji znikły.

Wyniki, które został opublikowane sugerują, że metoda tDCS pomaga zwiększyć możliwości uczenia się, koncentracji i zapamiętywania

Loo mówi, że interesujące by było przetestowanie terapii psychologicznych razem z użyciem antydepresantów by sprawdzić czy mają taki sam skutek na neuroplastyczność jak jej sposób.

źródło: abc.net.au

Dodaj komentarz