Neuro-Przestrzenne Światy – Cz.1 Wprowadzenie

Magia-Neuro-Przestrzenne ŚwiatyNeuro-Przestrzenne Światy to wszechstronny system doskonalenia umysłu i pozytywnego modelowania wzorców myślowych, jaki opracowałem w 2005 roku podsumowując część posiadanej przez mnie wiedzy psychologiczno-ezoterycznej, tak, aby powstało z tego przystępne i czytelne narzędzie dla wszystkich zainteresowanych pracą z własnym Umysłem.
System posiadał odrębną stronę internetową, jednak, ponieważ z jednej strony zaprzestałem prac nad jego rozwojem (moją uwagę skupiły inne kwestie), a zarazem stwierdziłem, że opisy poszczególnych jego elementów wymagają rozwinięcia i dopracowania – stronę zamknąłem.
I tu moje zdziwienie, bo okazało się, iż sporo osób było zawiedzionych, jako, że system ten je bardzo zaciekawił i przypadł do gustu.
Z tego też powodu zdecydowałem się przenieść dotychczasową treść dawnej witryny, tutaj, aby zainteresowani mieli do niej dostęp.

Praktyczna Magia

N.P.Ś pasują do Magii o tyle, że system ten inspirowany jest między innymi z Magią Chaosu (Magia Chaosu zaś oparta jest na matematycznej teorii chaosu, a nie jak to niektórzy mylnie sądziła jakimś mrocznym znaczeniu chaosu 🙂 ). Jest to jednak przede wszystkim system oparty na psychologii, a jego elementy są nie tyle ezoteryczne, co raczej logiczne i bardzo namacalne. Jednoczenie zaznaczam, że nadal odczuwam potrzebę usprawnienia tego systemu. W związku z tym osoby, które zdecydują się poznawać i pracować z N.P.Ś. proszę o komentarze, które pomogą mi w jego dalszym udoskonalaniu. Piszcie o swoich wątpliwościach i pomysłach – wszystkim, co może pomóc w udoskonaleniu i usprawnieniu N.P.Ś. System ten dedykuję przede wszystkim ludziom, którzy podobnie jak ja kiedyś – stawiają bardziej na logikę, ufając temu, co dobrze uzasadnione „logicznymi przesłankami” i solidnie umotywowane, niż po prostu ufając swoim odczuciom od tak. Myślę, że wszystkim tym, którzy „muszą rozumieć”, jak coś działa i dlaczego, oraz posługiwać się „logicznie brzmiącymi technikami” system ten nie tylko przysłuży się jako skuteczny, bo dostosowany do ich potrzeb, ale pozwoli również poszerzyć sposób myślenia i logicznej oceny tak, by umysł zyskał większą swobodę działania.

Przedmowa

„To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.” Paolo Coelho

Jednym z największych marzeń, które staram się systematycznie realizować w swoim życiu, jest inspirowanie ludzi, przekazywanie cennej wiedzy na temat ludzkiego umysłu, oraz otaczającego nas świata. Jest w tym również ogromne pragnienie sprawienia, by ludzie zrozumieli, jak wiele zależy od nich samych i, że nie są bezbronnymi „listkami na wietrze”, lecz pełnoprawnymi cząstkami Pierwotnego Źródła.

Nauczenie skutecznego, przystępnego i przydatnego na codzień odkrywania tajemnic własnego umysłu, poprzez samodzielność w działaniu – to wielkie wyzwanie. Aby mu sprostać potrzeba stworzenia narzędzia uniwersalnego, które pozwoli samodzielnie odkrywać własne możliwości i zasady funkcjonowania swoich kreacji. Ponieważ w ludzkiej naturze leży pragnienie poznawania poprzez przygodę, a nie żmudną naukę – postanowiłem stworzyć uniwersalny system, który będzie mógł stanowić jednoczenie wydajną naukę wykorzystania potencjału umysłu człowieka, a zarazem zawierać w sobie elementy przygody i dobrej zabawy.

Praca ta stanowi próbę sprostania wyzwaniu, jakim jest przystępna i nie nudząca nauka na temat możliwości, jakie daje nam własny umysł. Stanowi ona zestaw „kluczy rzeczywistości”, oraz przykładowe zastosowania owych narzędzi, pozwalających na tworzenie „Neuro-Przestrzennych Światów”. W miarę postępu w rozwoju projektu, opracowanie to będzie stale udoskonalane, by przekazać w nim treści, do lepszego poznania i operowania wewnątrz wielowymiarowej rzeczywistości, w której żyje człowiek.

Wstęp

„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu.” Paolo Coelho

„Neuro-Przestrzeń jest najmniej wykorzystywanym i najsłabiej rozumianym wielkim potencjałem ludzkiego umysłu.”

Określenie Neuro-Przestrzeń choć nowe, wywodzi się z najczystszego, twórczego potencjału umysłu, z którego od wielu wieków korzystali uczeni, mistycy, magowie i inne charyzmatyczne postaci w historii ludzkości. Zawsze to jednak było wykorzystywanie możliwości umysłu w sposób „zanieczyszczony” kulturowymi uwarunkowaniami, przekonaniami i wierzeniami, co też prowadziło do mało spójnego i trudnego do wyodrębnienia obrazu potencjału, jakim się dawniej posługiwano. Jako, że wiedza ta była utrzymywana w tajemnicy, której dostępowali tylko nieliczni, większość ludzi nie mogła korzystać z dobrodziejstw Świadomej Kreacji Mentalnej, dokonywanej przez wybitne jednostki na naszej planecie. Nikt nie tłumaczył bowiem w sposób przystępny i zrozumiały na czym polegają te procesy i co robić, aby skutkowały. Moja teoria Neuro-Przestrzeni, oraz projekt „Neuro-Przestrzenne Światy” jest próbą wyjaśnienia i nauczenia korzystania z pierwiastka twórczego naszego umysłu, który dawniej nazywano Magią.

Praca ta ma na celu przekazanie podstawowych zasad uczących jak żyć świadomie. Ma pokazać jak nasze myśli wpływają na kształtowanie się otaczającego świata, oraz sytuacji życiowych, w których się znajdujemy. Chcę dać wam do rąk narzędzia w pełni naukowe, nie uwarunkowane względami kulturowymi, czy jakimikolwiek wierzeniami, narzędzia maksymalnie przystępne i proste w użyciu. W epoce postmodernizmu nie da się powiedzieć praktycznie niczego, co nie zostałoby wcześniej sformułowane, aczkolwiek proponowana przeze mnie metoda pracy z umysłem nie została jeszcze wyrażona explicite; stanowi nowe spojrzenie na dotychczasowe techniki osiągania postawionych sobie celów.

„Bez względu na wiek, wcześniejsze doświadczenia, wyznawaną religię, bądź inne określające Cię cechy – możesz z powodzeniem wykorzystywać Neuro-Przestrzeń, a poprzez jej lepsze poznanie, wpływać na jakość swojej egzystencji w każdej dziedzinie Twojego życia.”

„Neuro-Przestrzenne Światy – to wydajny rozwój (przez formę rozrywki), pobudzający najbardziej Kreatywne Moce Twojego Umysłu!”

„Neuro-Przestrzeń – to mechanika pełna trybików i przekładni zębatych naszego umysłu, która od dziś może być przez Ciebie poznawana, rozumiana i wykorzystywana, na codzień.”

„…Umysł – Ocean, gdzie każdy gatunek znajdzie swój własny wierny wizerunekWznosi się przecież nad rzeczy gotowei tworzy Światy inne,morza nowe…”

Andrew Marvell – Thoughts in a Garden

Jak to działa?

„Mądrość jest córką doświadczenia.” Leonardo da Vinci

Zasada działania jest prosta: Podświadomość każdego człowieka, to „wielki komputer”. Zbiera dane na zasadzie wzorców (doświadczeń). Kiedy człowiek doświadcza jakiegoś zdarzenia, jest ono odnotowywane w podświadomości i przy następnym podobnym zdarzeniu, stara się ona wyciągać wniosek odnośnie prawdopodobnego wyniku, oraz ewentualnie chronić przed spodziewaną szkodą (w jej pojęciu). Ma to zalety i wady, gdyż, co prawda jest to instynkt „samozachowawczy”, ale bywa również, iż mylnie wyniesione przekonanie wpływa na człowieka jako blokada, która ogranicza go i uniemożliwia osiągnięcie odmiennego, znacznie bardziej korzystnego efektu. Na szczęście można to zmieniać.

Zasady związane z działaniem podświadomości:

1. Do podświadomości człowieka trafia większa część z bodźców pochodzących z otoczenia, jakie do niego docierają. Oznacza to, że świadomość ludzka to tylko wycinek tego, z czym się stykamy, czego doświadczamy. Wiele z tych doświadczeń pozostaje nieuświadomionych (podświadomych), lecz wciąż i równie mocno wpływa na naszą osobowość, oraz na nasze życie i jego jakość.

2. Podświadomość to taki „komputer”, którego jednym z podstawowych oddziaływań jest materializowanie w naszym życiu (przyciąganie i prowokowanie) wszystkich sytuacji i zdarzeń, o jakich informacje zostały w niej zakodowane na zasadzie: „na to zasługuję, a na to nie, to mnie spotka, a to nie, to się uda, a to nie, to jest możliwe, a to nie jest, jest tak i tak etc.”. Wszystkie te „wierzenia” (przekonania), które zakotwiczamy w podświadomości, czy to świadomie, czy pod wpływem np. oddziaływania na nas naszego otoczenia, mediów etc. – będą aktywnie oddziaływały, określając jakość egzystencji w naszym życiu codziennym.

Wszystkie wzorce, które są dostatecznie silne i podobne – np. fakt, iż ogień parzy, pchnięcie nożem w serce zabija, tarcza lustra odbija obraz, czy jakiekolwiek inne wzorce, które często pojawiały się w historii gatunku – przenoszone są do tak zwanej świadomości zbiorowej gatunku. Świadomość zbiorowa jest jak siec Internet, do której podpięte są „komputery” ludzkich podświadomości. Te wzorce zaś, których gatunek doświadcza – tworzą niejako system, oprogramowanie, jakie wpływa na egzystencję gatunku. I choć ludzie posiadają wciąż wolną wolę, podlegają jednak pewnym wpływom na bazie wypracowanych doświadczeń, oraz przekazywanych w ten sposób bodźców od innych ludzi z ich otoczenia.

Aby więc wpływać na sytuację i poruszać się swobodne w tym systemie, a nawet przełamywać niektóre jego ograniczenia – niczym Neo w filmie Matrix – musimy „pisać programy”, wykorzystujące lub obchodzące istniejącą już część w owym systemie. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by możliwe było skuteczne przeciwstawienie naszej woli i własnego przekonania, temu co jest przekonaniem niemal całego gatunku. Jest to nie tylko bardzo trudne i energochłonne, ale i po prostu mało wydajne. Logiczne jest więc wykorzystywanie owych zbiorowych wzorców/przekonań i tym samym niczym we wschodnich sztukach walki – wykorzystanie impetu ciosu przeciwnika na własną korzyść.

Oto dwa proste przykłady:

• Podstawowym skojarzeniem wielu ludzi, gdy ogarnia ich ciemność, jest poczucie zagrożenia, strach i przeświadczenie, że coś im może grozić. Jest to najprawdopodobniej pozostałość po naszych praprzodkach, którzy w czasie nocy narażeni byli znacznie bardziej na ataki drapieżników, których nie mogli tak łatwo jak za dnia dostrzec. Dziś to przekonanie, zakorzenione głęboko w świadomości zbiorowej, nie ma już takiego uzasadnienia, a jednak wzorzec – wciąż u wielu ludzi działa, a podświadomość, zgodnie ze swoją naturą, wciąż szuka uzasadnienia i racji bytu dla zakorzenionego w niej przekonania (strachu przed ciemnością). Robi to zarówno przez przyciąganie negatywnym zdarzeń nocnych, jak i znacznie częściej, przez wywoływanie „wizji” związanych z elementem strachu. Będzie tak oczywiście działać, dopóki nie wprowadzimy zastępczego programu, który równie logicznie dla podświadomości jak program pierwotny, wykluczy obecny tu efekt niepożądany, odsuwając go przy pomocy innego, bardziej odpowiedniego na nasze czasy. I choć nie można powstrzymać nadchodzącej nocy, która jest naturalnym cyklem na naszej planecie – to jednak możemy zapalić sobie lampkę nocną, lub poprzez wizualizację (co jest również skutecznym oddziaływaniem na podświadomość!) światła w sobie i wokół siebie, możemy wpłynąć na przekonanie podświadomości i zniwelować wszelkie negatywne skutki związane z poczucie zagrożenia ze strony ciemności, oraz ogólnie być bezpieczniejszymi, ponieważ w ten sposób blokujemy przyciąganie przez naszą podświadomość negatywnego zdarzenia i ciągi myślowe. Aby tak się jednak stało musimy mieć świadomość – jak to działa. A jak działa zapałka zapalona w nawet najciemniejszym pomieszczeniu? Czyż światło mimo tego, że małe, nie jest niezwyciężone dla ciemności, która nie może na nie „naprzeć” i mu zagrozić? To tylko jeden przykład zachowań rzeczywistości, jakie możemy zastosować dla swojego dobra.

• Niejednokrotnie z różnych powodów ludzie czują, że negatywne emocje danej osoby, wpływają na ich własne samopoczucie. Cudza depresja czy złość zaczyna się przenosić na nas samych tylko dlatego, że przebywamy w jej bliskim towarzystwie. Bywają sytuacje, kiedy nie możemy przekonać danej osoby do zmiany własnego samopoczucia. Czy jesteśmy bezradni i musimy również poddać się temu negatywnemu wpływowi? Zdawałoby się, że tak. Wystarczy jednak wizualizacja wokół siebie czegoś na kształt jaja, osłaniającego nas kokonu, który pokrywa lustrzana tafla, a jak wiemy lustro nie przepuszcza tego, co się w nie wysyła, lecz odbija – i tym samym znowu wykorzystujemy istniejące już wzorce, by pracowały na naszą korzyść chroniąc nas przed owym negatywnym wpływem. Niczym programiści rzeczywistości, wykorzystujemy jej naturalne cechy, by oddziaływały na nas, zgodnie z naszą wolą.

Dalsza część niniejszej pracy przybliży Ci wiele zaskakujących zastosowań, które łatwe w użyciu, zmieniają jakość egzystencji człowieka zarówno na co dzień, jak i ułatwić mu mogą osiąganie niemal dowolnych, obranych sobie celów, dzięki pomocy i wykorzystania jego Naturalnej Mocy Umysłu.

Narzędzie Nowej Ery

„Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł.” Wiktor Hugo

Niezaprzeczalnie umysł ludzki jest największym potencjałem i mocą, jaką dysponuje człowiek. Dzięki niemu tworzymy nowe idee, rozwiązania, które mogą nam służyć jak i szkodzić, w zależności od naszej intencji. Myśl – niezaprzeczalnie stwarza świat, w którym żyjemy, gdyż przed każdym działaniem, musi pojawić się myśl, która wprawi je w ruch. Jednocześnie umysł, którym dysponuje przecież każdy człowiek na naszej planecie, jest jednym z najmniej poznanych i zrozumiałych „narzędzi”, zwłaszcza dla przeciętnego człowieka, który nie posiada specjalistycznej wiedzy i nie jest informowany. Ileż można by zdziałać, gdyby się tylko wiedziało jak z tego w pełni korzystać – myśli niejedna osoba. I właśnie tu pojawia się odpowiedź w postaci materiału zgromadzonego w tym cyklu, oraz metody opracowanej przeze mnie.

Aby osiągnąć sukces związany z wykorzystaniem swojego umysłu, każdy nas potrzebuje: – Przystępnie podanej informacji. – Zrozumienia zasad działania. – Możliwości łatwego wprowadzania ich w życie.

Kluczem do wykorzystania potencjału ukształtowanej już świadomości zbiorowej gatunku ludzkiego, oraz własnej świadomości i podświadomości, nie jest działanie przeciwko tym siłom, lecz wykorzystanie istniejącego systemu poprzez dobór „kluczy” o odpowiednim oddziaływaniu, za pomocą których wykorzystać można istniejący już potencjał, zgodnie ze swoją wolą. W ten oto sposób mityczny Dawid, odnosi zwycięstwo nad Goliatem. Działanie to może być o wiele łatwiejsze w zrozumieniu i samym zastosowaniu, niż przypuszcza to całkiem sporo ludzi, jakim owych informacji nikt nie przekazał.

Najpiękniejszą wizją przyszłości, jaka może czekać ludzkość, jest chyba ta, w której ludzie rozumiejąc w pełni siebie i oddziaływanie własnego umysłu na świat, który tworzą, będą potrafili stale poprawiać jakość swojej egzystencji, żyć szczęśliwie eliminując wszelkie lęki i problemy osobiste, bez szkody dla innych ludzi żyjących w społeczeństwie. Tworzenie skomplikowanych i często inwazyjnych środków i metod oddziaływania zewnętrznego na nasz umysł, uważam za dalece zbędne, a często wręcz szkodliwe. Rozumiejąc działanie własnego umysłu, człowiek zdolny jest tworzyć wzniosłe idee, oraz działania, na rzecz własnej istoty i tych, wraz z którymi żyje na Ziemi.

Misja

„Życie jest podobne do lustra: jeśli się do niego uśmiechasz, jest piękne, gdy spozierasz na nie z ukosa, staje się nie do wytrzymania.” Pellegrino Pino

Misją projektu „Neuro-Przestrzenne Światy” jest ukazywanie, oraz uczenie twórczego wykorzystania potencjału umysłowego, którym dysponuje każdy człowiek.

Opracowana przeze mnie metoda, pozwalająca na łatwe zrozumienie zasad działania ludzkiego umysłu, pozwoli każdemu człowiekowi, który pragnie poszerzać swoją świadomość na: – realizację obranych sobie celów – rozwijanie inteligencji – rozwijanie uniwersalnej kreatywności – rozwijanie spostrzegawczości – rozwijanie koncentracji – rozwijanie pamięci – pogłębianie wiedzy o świecie, który go otacza – pogłębianie zrozumienia własnej istoty i mechanizmów swojego umysłu – eliminację lęków – lepsze prosperowanie w otaczającym go świecie – formę rozrywki i naukę w jednym – przyjęcie odpowiedzialności za siebie i swoje kreacje

c.d.n.

Arcadius

Dodaj komentarz