Niezwykła roślina zabija nowotwory złośliwe i 70% komórek raka piersi

Jeśli nie liczyć ograniczonych obserwacji empirycznych, skuteczność nie wszystkich roślin leczniczych została potwierdzona badaniami naukowymi. Jednak roślina z gatunku Brucea javanica jest jedną z tych, w przypadku których analizy naukowe dostarczyły wystarczających dowodów na poparcie jej zdumiewającej skuteczności w leczeniu raka szyjki macicy, pęcherza moczowego oraz trzustki. Ponadto stwierdzono, że jej selektywna toksyczność powoduje zniszczenie 70% komórek nowotworowych piersi

brucea-javanica-

Onkologom wciąż nie udało się znaleźć metody selektywnego zwalczania komórek nowotworowych w ramach standardowych protokołów leczenia za pomocą chemio- i radioterapii. Podczas gdy w przypadku leczenia cytotoksycznego niszczenie komórek zdrowych jest nieuniknione, chemioterapia powoduje także, że uwalniają one białko, które podtrzymuje rozwój nowotworu oraz jego odporność na dalsze leczenie.

W miarę jak coraz więcej informacji oraz wyników badań dociera do osób przywiązanych z konwencjonalnymi metodami alopatycznymi, szeroki zakres leków ziołowych i roślinnych nareszcie dociera do nurtu głównego. Skuteczność działania roślin leczniczych oraz żywności terapeutycznej w leczeniu nowotworów jest aktualnie przedmiotem najszerszej uwagi. Sama dietetyczna żywność antyangiogenna wzbudziła tak duże zainteresowanie wśród osób związanych z chorobą nowotworową, że nawet doświadczeni lekarze zaczynają zalecać jej spożywanie cierpiącym na raka pacjentom.

Ze względu na jej niezwykłą zdolność selektywnego niszczenia komórek nowotworowych Brucea javanica (Brucea javanica (L.) Merr) jest jedną z tych roślin, której działanie powinno być znane znacznie większej grupie osób.

Pochodząca z Południowo-Wschodniej Azji, występująca od Sri Lanki oraz Indii aż do terenów Indochin, południowych Chin, Taiwanu, Tajlandii, a nawet północnej Australii B. javanica objęta została setkami badań i testów klinicznych, z których wszystkie ukierunkowane były na ustalenie dwóch zasadniczych kwestii: po pierwsze, jak skuteczna jest ta roślina w rzeczywistości, a po drugie, jeśli naprawdę jej skuteczność jest tak wysoka, to jakie składniki czynne odpowiedzialne są za jej przeciwnowotworowe właściwości.

B. javanica to jednopienny, albo dwupienny, krzew lub małe drzewo, które może osiągnąć wysokość do 10 metrów, posiadające gałązki i liście pokryte miękkimi włoskami. Roślina ta preferuje otwarte przestrzenie, takie jak niewielkie lasy i zarośla wtórne, skraje lasów czy grzbiety górskie. Występuje nawet w miejscach nasłonecznionych na piaszczystych wydmach i wapieniu. Wzrasta zarówno w warunkach wilgotnych, jak i sezonowych, na obszarach położonych od poziomu morza aż do wysokości 900 metrów n.p.m.

Przez tysiąclecia preparaty ziołowe i naturalne środki lecznicze sporządzane z rośliny z gatunku B. javanica okazywały się skuteczne w leczeniu wielu dolegliwości, w tym malarii, pełzakowicy, czy też raka. Około połowa leków będących obecnie w zastosowaniu klinicznym jest pochodzenia naturalnego. Jednak wiele z nich staje się toksycznymi, wykazując poważne skutki uboczne, ze względu na dodawanie do ich składu sztucznych związków chemicznych.

B. javanica zawiera alkaloidy, glikozydy/kwasynoidy oraz fenol. Nasiona zawierają w sobie brusatol i brucynę. Pulpa roślinna ma w sobie tłuszcz, kwas oleinowy, linolowy, stearynowy i oleopalmitynowy, natomiast owoce i liście – taniny.

Jak dotąd w nasionach i nadziemnych częściach rośliny wyodrębniono 153 składniki, przy czym kwasynoidy należą do głównych. Wyciąg z rośliny B. javanica oraz jej pojedyncze składniki, zwłaszcza kwasynoidy, wykazują przeróżne właściwości biologiczne oraz znane są z działania przeciwnowotworowego, szczególnie ze względu na swoją selektywną toksyczność dla komórek nowotworowych.

Wyniki badania opublikowane w American Journal of Medical Science pokazały, że zastosowanie ekstraktu wodnego z rośliny B. javanica oraz indukcji apoptozy poprzez jej składniki stanowi mechanizm, w wyniku którego giną komórki nowotworowe. Badanie to wykazało, że leczenie przy użyciu tej rośliny prowadzi do zniszczenia 70% komórek nowotworowych piersi.

Inne badanie, zamieszczone na łamach American Journal of Medical Science, przeprowadzone przez badaczy z Oddziału Urologicznego Szpitala Klinicznego działającego przy Uniwersytecie Medycznym Zhejiang, Hongzhou, Chiny, dowiodło, że olej z rośliny B. javanica znacząco stymuluje zaprogramowaną śmierć komórek raka pęcherza moczowego.

Naukowcy zaangażowani w badanie opisane w międzynarodowym czasopiśmie Cancer Letters dowiedli, że brucyna D (BD), należąca do kwasynoidów występujących w dużych ilościach w owocach rośliny B. javanica, hamuje wzrost trzech linii komórkowych nowotworu trzustki. Badacze dostarczyli również dowodów eksperymentalnych na poparcie tradycyjnego zastosowania owoców tej rośliny w leczeniu nowotworu oraz ogłosili, że brucyna ma szansę stać się środkiem przeciwnowotworowym w terapii nowotworu trzustki.135552346

Ponadto w innym badaniu, przedstawionym w International Journal of Molecular Medicine, zaobserwowano antyproliferacyjne i apoptyczne działanie zarówno rośliny B. javanica, jak i innych tradycyjnych chińskich preparatów ziołowych. Stwierdzono, że zaprogramowana śmierć komórek nowotworowych, aktywowanych przez określony rodzaj białek, była pięć razy większa w przypadku komórek poddanych działaniu rośliny B. javanica.

Stwierdzono także, że bruceantyna, będąca składnikiem rośliny B. javanica, prowadzi do zakłócenia rozwoju białaczki, chłoniaka i komórek szpiczakowych.

Pomimo trwających przez wieki obserwacji empirycznych oraz dostarczenia naukowo udokumentowanych danych potwierdzających rzeczywiste właściwości przeciwnowotworowe B. javanica oraz zastosowanie jej jako rośliny leczniczej, w monografiach wybranych roślin leczniczych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO – World Health Organization) stwierdza się, że wykorzystanie jej w celach medycznych nie zostało poparte żadnymi danymi klinicznymi.

 

2 komentarze

  1. Kalael 9 lat temu
  2. arczi 9 lat temu

Dodaj komentarz