Uniwersalne prawa wszechświata. Poznaj 7 praw rządzących Twoim życiem

uniwersalne prawa wszechświata

Pęd życia i codzienna rutyna sprawiają, że trudno jest o powrót do boskości w nas samych. Brak czasu powoduje, że niełatwo jest zajrzeć wgłąb siebie, by dostrzec pewne oczywistości dotyczące wszechświata. Jedno jest jednak pewne, wszechświat działa według określonych zasad, a zasady te dotyczą każdej istoty. W 1908 roku uniwersalne prawa wszechświata zostały spisane w myśl filozofii hermetycznej jako traktat o nazwie Kybalion.

Dlaczego warto poznać uniwersalne prawa wszechświata?

Uniwersalne prawa wszechświata to coś, co prawdopodobnie znamy na poziomie duszy. Uwięzieni w okowach systemu zapominamy jednak o niezwykłym połączeniu ze Źródłem, co oczywiście nie oznacza, że połączenie to nie istnieje. Uniwersalne prawa wszechświata dotyczą każdego, dlatego chcąc rozwijać się duchowo i doświadczać życia w szczęściu i obfitości, warto się z nimi zapoznać.

Jakie są uniwersalne prawa wszechświata?

1. Prawo mentalizmu.

Pierwsze prawo Kybalionu mówi, że wszystko jest umysłem i z umysłu pochodzi. Oznacza to, że aby mogła powstać jakakolwiek materia, najpierw musi powstać myśl, idea. Myśl przekształca się w konkretną wibrację, która ma moc kreacji. Pochodzimy od potężnego Źródła, a więc każdy z nas bez wyjątku posiada ogromną moc. Dzięki tej mocy nasze myśli kreują naszą rzeczywistość. To, co wysyłamy w przestrzeń powraca do nas niczym bumerang, dlatego należy bacznie przyglądać się myślom, pragnieniom i przekonaniom.

2. Prawo powiązania. 

Drugie prawo dosłownie mówi: Jak na górze, tak na dole i odwrotnie. W myśl tego prawa sfera materialna, duchowa oraz umysłowa są ze sobą ściśle połączone. Najprostszym dowodem jest na przykład siła przekonań dotycząca pieniądza. Jeśli ktoś ma w sobie przekonania, że pieniądze to domena oszustów nigdy tych pieniędzy nie zazna, ponieważ przestrzeń umysłowa poprzez powiązanie z przestrzenią materialną wysyła komunikat, że pieniądze są złe. Innym przykładem pokazującym jak silne jest połączenie tych trzech sfer jest fakt, że większość chorób i dolegliwości ma swój początek w sferze umysłowej i duchowej. Należy uzdrowić swojego ducha, aby móc cieszyć się fizycznym zdrowiem.


Czy wszechświat powstał z białej dziury?


 3. Prawo wibracji.

Trzecie prawo, które mówi o tym, że wszystko wibruje uświadamia nam, że cała otaczająca nas rzeczywistość to przestrzeń wibracji. Wszystko porusza się, wibruje, a wibracja przyciąga kolejną wibrację. W tym momencie warto też przywołać aspekt z pierwszego prawa wszechświata, w którym myśl jest wibracją. To co myślimy, a więc to czym wibrujemy sprawia, że tożsame wibracje pojawiają się w dalszym naszym życiu. Kolejno, wibracja poprzedza kreację.

4. Prawo biegunowości.

Czwarte prawo opowiada się za tym, ze wszystko jest dualne. Wszystko ma dwa bieguny, dwie przeciwstawności. Przeciwieństwa są tym samym i pochodzą od tego samego, a różnicą jest tylko ich intensywność. Na przykład na jednym końcu kija znajduje się miłość, a na drugim jego końcu jest strach. Pracując ze swoim strachem nie odrzucamy go, by zdobyć miłość, lecz przesuwamy się coraz bardziej na drugi koniec kija, w kierunku miłości.

5. Prawo Rytmu.

Wszystko ma swój rytm, a najlepszym zobrazowaniem tego prawa jest sama natura. Przypływ i odpływ, pory roku, pory dnia są dowodem na cykliczność wszechświata. Prawo rytmu jest ściśle związane z prawem biegunowości, jedno nie działa bez drugiego, nie można poznać miłości nie poznawszy strachu. By istniało szczęście musi istnieć smutek.

6. Prawo przyczyny i skutku.

Nic nie dzieje się bez przypadku, każde wydarzenie ma swój początek w przyczynie. To oznacza, że doświadczenia życiowe są wynikiem kreacji, która pochodzi z myśli. Każda myśl przyniesie pewien skutek.

7. Prawo płci.

Siódme uniwersalne prawo wszechświata mówi, że pierwiastki męskie i kobiece znajdują się wszędzie. Każdy z nas ma w sobie oba pierwiastki, a kreacja i tworzenie jest wynikiem połączenia męskości z żeńskością. Nie ma stworzenia bez tych pierwiastków.

Życie w zgodzie z powyższymi prawami jest procesem. Zapoznanie się z nimi nie zmieni naszego życia jak za dotknięciem różdżki. Prawa te należy kontemplować i wracać do nich, a dzięki temu możemy wkroczyć na barwną drogę rozwoju osobistego. To właśnie ta droga jest celem, który wprowadza nasze życie na nowy, lepszy wymiar i pozwala korzystać z pełni obfitości, którą wszechświat pragnie nam zaoferować.

Czy wszechświat nas wspiera? Odpowiedzi szukaj w tej książce

Dodaj komentarz